Dataskydd

Integritetspolicy
Status: 11.6.2019
 
1.    Allmänna hänvisningar
1.1    Denna sekretesspolicy gäller för data som vi samlar om dig från:
 • Tillgång till eller besök på webbplatsen
 • Användning av de tjänster som anges i punkt 3
 • Deltagande i tävlingar, undersökningar, lotteri
 • Ingå, bearbeta och hantera avtalsförhållanden.


1.2 Ansvarig:
1.2.1 Webbplatsen är ett erbjudande från Tanos GmbH i Illertissen (i det följande benämnd Tanos). Ansvarig för behandlingen av uppgifter relaterade till detta uppgifter om sekretesspolicy som anges är:

Tanos GmbH
Pionierstraße 1
89257 Illertissen, Tyskland
Telefonnummer: +49 7303/ 165 302 00
E-post: info@tanos.de.

1.2.2 Personuppgiftsombud är Frau Lisa Spranz. Du når vårt personuppgiftsombud via datenschutz@tts-company.com eller vår postadress med tillägg „Datenschutzbeauftragter“.

1.3 Uppgifterna är anslutna av TANOS och med med detta företaget [särskilt TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG samt http://subsidiaries.festool.com nämnda företag] används och bearbetas samt för uppfyllande av respektive affärsändamål. En överföring till tredje part sker bara om det krävs för uppfyllande av respektive affärsändamål. För mer detaljerad information om de enskilda ändamålen, se kompletterande information.

2. Hur behandlas dina personuppgifter?

2.1. Allmänt om ändamålet med behandlingen
I huvudsak, samlar vi in, lagrar, och behandlar dina personuppgifter endast till en avtalsenlig skyldighet att följa dem eller om du ger oss ditt samtycke. Men vi använder även dina uppgifter för att behandla eller laga bestämmelser, som vi har att följa, så långt det gäller att skydda vår egen eller det legitima i andras intressen eller att verkställa, skydda eller utöva våra rättigheter eller försvara oss mot anspråk.


2.2 Data som du lämnar till oss
2.2.1: Som regel kan du använda vår webbplats, utan att du direkt meddelar oss personuppgifter.
Detaljerad information om alla tjänster, vi erbjuder på vår hemsida finner du under följande punkt 3 i denna integritetspolicy.

2.2.2: Ingå, bearbeta och hantera avtalsförhållanden är insamling och behandling av personuppgifter särskilt nödvändigt, för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter. Detta avser bl.a. ditt för och efternamn, din adress och e-postadress samt dina telefonnummer. Mer om detta kan du finna via kompletterande information.

2.3.  Data som vi automatiskt får genom ditt nyttjande av våra online tjänster
Några data hämtas redan när du besöker vår hemsida.

2.3.1 Protokolldata
Till de automatiskt hämtade data hör protokolldata för webbservern. Vi aktiverar dessa endast loggar för att säkerställa stabilitet och säkerhet samt i undantagsfall Supportfall för att undersöka (rättsfall Art. 6 avs. 1 lit f) GDPR). Varje datasats består av:

 • datum och tid för kravet
 • klient och IP-adress, port och protokollstatus
 • namnet på den uppringda filen eller sidan och längden på begäran
 • inloggningsinformation för motsvarande webbtjänst, förutsatt att de har ett användarkonto anmäls
 • webbläsartyp och referrer (senast besökta sida för klienten)
Dessa data utvärderas anonymt endast för tekniska ändamål. Statistik utvärdering sker inte.

3. Kontaktformulär
På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss via ett kontaktformulär för att svara på dina enskilda frågor. För detta behöver vi i varje fall förnamn och efternamn samt din e-postadress och meddelande så att vi kan kontakta dig. Om du även lämnar ditt telefonnummer eller adress kommer vi också att ringa dig för att svara på din fråga alternativt kontakta dig skriftligen. Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b GDPR.

4. Vilka rättigheter kan du göra anspråk på?
4.1 Rätt att göra invändningar:

   
 • Du har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att direktannonsering när som helst utan att motivera motsägelsen.
 • Om vi behandlar dina data för att skydda legitima intressen kan du göra denna bearbetning av skäl som härrör från din speciella situation. Vi behandlar inte dina personuppgifter längre, om det inte är att vi kan bevisa tvingande legitima skäl för att bearbeta det, deras intressen, rättigheter och friheter dominerar eller bearbetningen tjänar påstående, övning eller försvar av rättsliga påståenden.

Vi vill uppmärksamma dig på att du är ansvarig för att komma in med och hantera avtalsförhållanden måste tillhandahålla dessa personer och företagsrelaterade uppgifter, för upprättande, genomförande och uppsägning av avtalsförhållandet och uppfyllandet av relaterade avtalsförpliktelser krävs eller som vi är skyldiga enligt lag. Använd din rätt till invändning i detta avseende eller fråga om dessa uppgifter inte är tillgängliga för oss kommer vi inte att kunna genomföra kontraktet med dig.

4.2 Vidare rättigheter:

4.2.1: Rätt till information:
Du kan få information från den person som ansvarar för databehandlingen om dina personuppgifter krävs.

4.2.2: Rätt till rättelse, avbokning

Dessutom kan du under vissa omständigheter rätta till eller radera det dina Personuppgifter kräver.

4.2.3: Vidare rättigheter:

Du kan fortfarande ha rätt att begränsa bearbetningen av dina uppgifter samt rätten till publicera de data du tillhandahåller i en strukturerad, standard och maskinläsbart format.
Du har möjlighet att skicka ett klagomål till ovanstående sekretesskyddsansvaig eller kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

5. Skydda av dina uppgifter:
5.1: Vi tar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, oavsiktlig ändring, oavsiktlig förlust eller olaglig förstörelse. Ändå är ingen elektronisk eller fysisk överföring och lagring helt säker. Varje överförings sker därför på egen risk.

5.2 Vi vill så långt möjligt informera dig snabbt och förståeligt i samband med denna sekretesspolicy om relevanta ämnen. Ytterligare information om respektive ändamål med bearbetning av dina data och förklaringar om terminologin vi använder kan hittas på vår webbsida.
Har du ytterligare frågor? Kontakta då den i tillägget anteckningar nämnd kontaktadress.

6. Ändringar i Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande lag om dataskydd.